پیام به مناسبت روز خبرنگار

به‌نام آنکه جان را روشنی داد
خبرنگار همچون چراغ روشنابخشی است که عاملِ مُحرک و باعثِ تکامل هر جامعه‌ای محسوب می‌گردد. دعوت به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها از مهمترین رسالت حرفه‌ی اطلاع‌رسانی است.
ایجاد اشتیاق به «خواندن» از جمله خوبی‌ها و فضیلت‌هایی است که ورودِ هر عنصر آگاهی‌رسان به این عرصه، موجب ارتقای سطح آگاهی، دانش عمومی و مانایی تلاش‌های یک خبرنگار برای نسل‌های آینده خواهد شد.
به موازات دعوت به خوبی‌هایی همچون «خواندن»، قلمِ نقد و نهی از بدی‌ها نیز از جمله شاخصه‌های یک خبرنگار مُنصف و مستقل است که بودش موجب خیر و پیشرفت هر جامعه و نبودش موجب استبداد و رکود در همان جامعه خواهد بود. اینگونه خوبی و بدی‌ها در حوزه‌ی فرهنگ و جزئی‌تر، در عرصه‌ی مطالعه و کتابخانه‌ها نیز دیده می‌شود که نقش‌آفرینی خبرنگاران موجب اصلاح و بهبود شرایط خواهد بود.

17 مرداد بهانه‌ای است که با ارج نهادن به اصحاب رسانه، خداقوت مجددی به سختکوشانِ این عرصه عرضنمود، و روز خبرنگار را صمیمانه به یکایک آنان تبریک گفت.

مجتبی امیرزاده
رئیس اداره کتابخانه‌های جهرم

/ 0 نظر / 36 بازدید