شب چله ی ما جهرمیا

امشب و فردا شب، به نوعی شب چله س. به عبارتی امشب بلندترین شب سال و فردا سیاه ترین شب سال. امشب شب یلدا و فردا شب شب اربعین است.
اما جالب اینکه اگر شب یلدا رو بلندترین شب سال و روز را تفاضل لحظه ی طلوع خورشید تا لحظه غروب تعریف کنیم، شب یلدای ما جهرمی ها امشب نیس بلکه دیشب بوده ...  (تعجبتعجبتعجب) این نظریه و کشف الکشوفی (یول) که خدمتتان عرض کردم به پشتوانه اطلاعات آماری یکی از سایتهای معتبر در زمینه رویدادهای جغرافیایی و شرعی است و تنها تکنیک و عملگر محاسباتی که در آن استفاده شده  منها (-) است یعنی تفاضل لحظه غروب از لحظه طلوعِ حضرت خورشید.

تاریخ

طلوع آفتاب

غروب آفتاب

روشنایی

تاریکی

1392/9/30

06:44:13

17:03:52

10:19:39

13:40:21

1392/10/1

06:44:42

17:04:22

10:19:40

13:40:20

1392/9/29

06:43:42

17:03:23

10:19:41

13:40:19

1392/4/1

04:59:15

18:56:35

13:57:20

10:02:40

1392/3/30

04:58:48

18:56:09

13:57:21

10:02:39

1392/3/31

04:59:01

18:56:22

13:57:21

10:02:39

 این جدول نشان میده که در جهرم:
اولاً، سیم آذر با ده ساعت و نوزده دقیقه و سی و نه ثانیه روشنایی، کمترین تابش رو داره و این بدان معنا است که شب 30م آذر شب یلدای ما جهرمیاس نه شب یکم آذر.
دوماً، سی ام و سی ویکم خرداد تنها با ده ساعت و دو دقیقه و سی و نه ثانیه تاریکی، روشن ترین روز سالمان است.
ثالثاً، طی یک عملیات نسبتاً پیچیده تر به این نتیجه رسیدم که از مجموع 365 روز سال (8760 ساعت) در جهرم 4439 ساعت (یعنی چیزی حدود 50.68 درصد از طول ساعات) خورشید داریم و مابقی را باید چراغ روشن حرکت کنیم!

اما جدا از اینهمه چرندیاتی که بلغور کردم و وقت خودم و شمارو گرفتم، دلیلی نمیشه که فال شب یلدا خاصیت خودش رو از دست بده. این هم فال شب یلدای امسال من:

دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور
گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور

ای گلبشکر آن که تویی پادشاه حسن
با بلبلان بی‌دل شیدا مکن غرور

از دست غیبت تو شکایت نمی‌کنم
تا نیست غیبتی نبود لذت حضور

گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد
ما را غم نگار بود مایه سرور

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار
ما را شرابخانه قصور است و یار حور

می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی
گوید تو را که باده مخور گو هوالغفور

حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی
در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور

/ 0 نظر / 20 بازدید